O FIRMIE

Logo Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

Dolnośląska Akademia Rozwoju to firma szkoleniowa zajmująca się doskonaleniem pracowników sektora publicznego oraz biznesu.

Naszą misją jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez projektowanie szkoleń oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia kompetencji.


Realizujemy:

szkolenia zamknięte dla pracowników jednostek publicznych, m.in:
szkolenia dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkół i innych placówek oświaty
szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników jednostek pomocy społecznej
szkolenia dla pracowników placówek terapeutycznych
szkolenia dla pracowników administracji publicznej

– warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
– szkolenia zamknięte dla sektora biznesu
– szkolenia otwarte

dla pracowników OPS, GOPS, MOPS, PCPR, DPS, ŚDS, WTZ, nauczycieli, a także ogólnorozwojowe
– szkolenia dofinansowane dla sektora MMŚP
– kursy wychowawcy i kierownika kolonii
– kursy animatora
– kursy pierwszej pomocy przedmedycznej
– Szkoły Trenerów
– szkolenia z zakresu BHP w formie stacjonarnej
– szkolenia z zakresu BHP w formie e-learning