Aneta Szyndler

Aneta Szyndler

Prawo

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu warszawskiego, radca prawny. Wieloletni pracownik administracji rządowej w zakresie obsługi prawnej i realizacji szkoleń prawniczych. Specjalizacja – zamówienia publiczne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo finansowe oraz podatki.
Obecnie w głównej mierze w codziennej pracy reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych i umów, zastępstwem procesowym a także doradztwem prawno-biznesowym.
Dodatkowo prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa i finansów, których odbiorcami są w przeważającej mierze pracownicy administracji publicznej oraz mali i średni przedsiębiorcy.
Tematy szkoleń proponowanych przez trenera są związane z następującymi obszarami:
– Prawo administracyjne
– Prawo zamówień publicznych
– Prawo pracy
– Finanse publiczne
– Rachunkowość
– Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
– Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych