Anna Grząba-Lipka

anna grzaba

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Trener, coach, doradca zawodowy. Coachingowo i szkoleniowo wspiera ludzi w osiąganiu maksimum efektywności przy jednoczesnym zadowoleniu z pracy, specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji miękkich, pisania i realizowania projektów dofinansowanych z programów Rządowych i z UE oraz szkoleniach dla biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach związanych z zarządzaniem, coachingiem i doradztwem zawodowym w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych i firmach szkoleniowych. Od 2007 r. realizuje liczne projekty na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych społeczne (os. bezdomne, os. niepełnosprawne, seniorzy). Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie (pedagogika) oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w Nowej Rudzie (Studia podyplomowe – Menedżer jako trener i coach) oraz Szkoły Coachów „The Art And Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnicy UJ uzyskując tytuł Erickson Professional Coach.

Prywatnie interesuje się rozwojem ludzkiego potencjału. Jej mottem życiowym ą słowa M.Ganthi ,,Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. Lubi czytać książki, słoneczną pogodę i długie spacery z psem.