Beata Czapińska

Beata Czapińska
Informatyka

Specjalista z zakresu informatyki, sieci komputerowych, programowania oraz pakietów aplikacji biurowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku: Edukacja informatyczna. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć oraz szkoleń z tematyki związanej z technologią informacyjną.
Ukończyła kurs członków zespołów trenerskich NGO oraz kurs członków zespołu odpowiedzialnego za rozwój kadry wychowawczej w jednostkach terenowych NGO.
Prowadziła szkolenia między innymi dla pracowników terenowych firmy Tauron z województwa dolnośląskiego i małopolskiego oraz dla pracowników firmy Apator Rector Sp. z o. o. z oprogramowania dedykowanego klientom firmy. Ponadto prowadziła szkolenia z obsługi komputera dedykowane osobą starszym. Doświadczenie nabywała również administrując pracownią informatyczną oraz opracowując i prowadząc witryny internetowe.
Przeszła kursy oraz szkolenia dotyczące przygotowywania multimedialnych testów, wykorzystywania technik komputerowych w procesie oceniania oraz przekazywania kompetencji informacyjnych.