Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

E-lerning

Realizujemy okresowe szkolenia BHP przez internet:

  • dla pracowników administracyjno - biurowych,
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
  • dla pracodawców/kierowników,
  • dla pracodawców/kierowników w języku angielskim,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim,
  • dla nauczycieli,
  • dla dyrektorów placówek oświatowych,
  • dla przedstawicieli handlowych,
  • dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki).

Podczas szkolenia zapewniamy kontakt ze specjalistą ds. BHP. Szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy- są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.  

Szkolenia stacjonarne

W przypadku zainteresowania szkoleniem w formie stacjonarnej prosimy o kontakt z naszym biurem.  

Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do zapewnienia pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków. Szkolenia te powinny być okresowo odnawiane. Realizujemy szkolenia z zakresu BHP – wstępne, okresowe, w formie zarówno stacjonarnej, jak i e-learningu.