Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do zapewnienia pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków. Szkolenia te powinny być okresowo odnawiane.

Realizujemy szkolenia z zakresu BHP – wstępne, okresowe, w formie zarówno stacjonarnej, jak i e-learningu.

 

Szkolenia stacjonarne

W przypadku zainteresowania szkoleniem w formie stacjonarnej prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

E-learning
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - e learning

Realizujemy okresowe szkolenia BHP przez internet:

– dla pracowników administracyjno – biurowych
– dla pracowników inżynieryjno – technicznych
– dla pracodawców/kierowników
– dla pracodawców/kierowników w języku angielskim
– dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim
– dla nauczycieli
– dla dyrektorów placówek oświatowych
– dla przedstawicieli handlowych
– dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki)

Podczas szkolenia zapewniamy kontakt ze specjalistą ds. BHP.

Szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy- są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Aby uzyskać dostęp do platformy, należy przesłać na adres biuro.darschon@gmail.com wypełniony formularz zgłoszeniowy:Formularz zamówienia – szkolenie BHP w formie e-learning
oraz uiścić opłatę na numer konta: 15 1870 1045 2078 1015 9980 0001

Po zaksięgowaniu należności na podane adresy e-mail do każdego pracownika przesłane zostaną dane dostępu niezbędne do zalogowania się na platformie, pozwalające na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz wypełnienie testu sprawdzającego wiedzę. Po ukończeniu przez pracowników szkolenia z pozytywnym wynikiem testu odpowiednie zaświadczenie może zostać odebrane osobiście w biurze Dolnośląskiej Akademii Rozwoju  (ul. Powstańców Śląskich 58C) lub wysyłane jest za pośrednictwem poczty.

Szkolenie nie jest ograniczone czasowo. Długość trwania szkolenia zależy od samego uczestnika.

Ceny szkoleń nie zależą od ilości zgłoszonych pracowników – cennik obowiązuje już od 1 osoby!

Przed zamówieniem usługi prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nabywania i korzystania z usług e-learningowych w zakresie szkoleń BHP realizowanych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju

Ceny szkoleń w formie e-learning:
– dla pracowników administracyjno – biurowych – 15 zł/os.
– dla pracowników inżynieryjno – technicznych – 15 zł/os.
– dla pracodawców/kierowników – 25 zł/os.
– dla pracodawców/kierowników w języku angielskim – 40 zł/os.
– dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim – 25 zł/os.
– dla nauczycieli – 15 zł/os.
– dla dyrektorów placówek oświatowych – 25 zł/os.
– dla przedstawicieli handlowych – 15 zł/os.
– dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki) – 15 zł/os.
– koszt wysyłki zaświadczeń: 10 zł