Certyfikaty i referencje

Jakość naszych szkoleń potwierdza uzyskany przez nas certyfikat SUS 2.0. Dodatkowo nasza firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00154/2016

Certyfikat SUS 2.0. Dolnośląska Akademia Rozwoju

Przykładowe szkolenia przeprowadzone przez Dolnośląską Akademię Rozwoju:

Szkolenia konsultingowe i wdrożeniowe sektora prywatnego

„Szkolenie oceniamy bardzo pozytywnie i jest to opinia wszystkich uczestników. Zostało przedstawione w ciekawej formie, która wszystkich angażowała do działania. Bardzo profesjonalne podejście trenera i dobrze ułożony plan pozwoliły nam omówić dużo ważnych dla nas tematów. Wskazówki oraz materiały, które otrzymaliśmy okazały się bardzo potrzebne i cały czas z nich korzystamy. Polecamy współpracę z Dolnośląską Akademią Rozwoju”

Kierownik Działu Handlowego GJK Styling

 

Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w tym pracowników socjalnych

„W stylu prowadzenia szkolenia szczególnie doceniono komunikatywność prowadzącego, poruszanie problemów nurtujących uczestników szkolenia, podawanie obrazowych przykładów, a także ćwiczenia praktyczne utrwalające teorię. Trener wykazał się wysokimi umiejętnościami oraz doświadczeniem w zakresie tematyki szkolenia, posiada bardzo szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą potrafi w ciekawy sposób przekazać uczestnikom szkolenia. Organizację szkolenia i otrzymane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.”

MGOPS w Wieluniu

Referencje Sąd Rejenowy w Płońsku

Szkolenia dla pracowników sądu w tym kuratorów sądowych

„Oceniam sposób przygotowania oraz prowadzenia szkoleń jako wysoce profesjonalne. Szkolenia były poprowadzone z dużym zaangażowaniem, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w ankietach wypełnianych przez uczestników. Wysoce oceniam również przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz organizację szkolenia.”

Sąd Rejonowy w Płońsku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opole

Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Uczestnicy zajęć wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne wykładowcy oraz sposób realizacji szkolenia. Firma Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön jest podmiotem wiarygodnym, potrafiącym zrealizować zleconą usługę w sposób fachowy, gwarantujący uczestnikom podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Mając na względzie powyższe rekomenduję ww. firmę jako rzetelnego i godnego zaufania wykonawcę.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Szkolenie w zakresie aspektów prawnych aktów agresji wobec bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej

„Zarówno prowadzący jak i organizator szkolenia wykazał się dużym zaangażowaniem. Osoba prowadząca szkolenie w trafny sposób przekazała swoją wiedzę i doświadczenie. Z przyjemnością możemy polecić powyższą firmę do realizacji szkoleń”.

GOPS w Kostomłotach

Szkolenie nt. pracy nauczyciela z uczniami z zespołem Aspergera

„Oceniam sposób przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia jako wysoce profesjonalny. Szkolenie było poprowadzone z dużym zaangażowaniem, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w ankietach wypełnianych przez uczestników. Wysoce oceniam również przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz organizację szkolenia. Polecamy współpracę z Dolnośląską Akademią Rozwoju”.

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Szkolenia dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

"Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach od blisko dwóch lat współpracuje z Dolnośląską Akademią Rozwoju, jej trenerami i wykładowcami oceniając tę współpracę bardzo wysoko. Dużym atutem Akademii jest bogata wiedza jej założyciela, pana Mirosława Schona, poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym, umiejętnościami współpracy na każdym polu tematycznym oraz wysoki poziom kultury osobistej i kompetencje interpersonalne. Potwierdzeniem są bardzo dobre opinie uczestników wszystkich przeprowadzonych szkoleń i zajęć".Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

"W trakcie realizacji szkoleń Pan Mirosław Schon dał się poznać jako osoba bardzo kompetentna i profesjonalna. Pan Schon sumiennie i na najwyższym poziomie przekazał uczestnikom niezbędną wiedzę, wzbudzając ich ogólną sympatię i zadowolenie po zakończonym szkoleniu. Wiedza przekazywana przez Pana Schon była dostępna i zrozumiała dla uczestników. Pan Mirosław odpowiadał dodatkowo na wszelkie pytania i wątpliwości uczestników pojawiające się w trakcie poruszanych na szkoleniu zagadnień. Polecamy Pana Mirosława Schon jako kompetentnego i profesjonalnego trenera w zakresie prowadzonych szkoleń".

Właściciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki

 

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

„Powierzona tematyka zajęć została zrealizowana z należytą starannością, w sposób interesujący i profesjonalny. Wykonawca wykazał się wiedzą, doświadczeniem i dużym zaangażowaniem na co ankietowani zwrócili szczególną uwagę oceniając szkolenie”

Kierownik projektu „Akademia NFZ”