Dorota Bialik

Edukacja i ewaluacja, Prawo, Kompetencje miękkie

Doświadczony Trener Technik Pamięciowych i Szybkiego Czytania. Prowadzi szkolenia z zakresu zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych – główne obszary: prawo oświatowe, kontrola zarządcza, ewaluacja i EWD. Trener w warsztatach autoprezentacji, poprawności językowej i netykiety oraz zarządzania emocjami. Uczestniczyła w realizacji projektów unijnych dla uczniów i nauczycieli (m.in. Akademia Menagera Oświaty, Kadra na 6, Kształtowanie Kompetencji Kluczowych Uczniów, Pilotaż Sukcesem Zmian). Pełniła funkcję konsultanta edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Jest trenerem współpracującym z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacji WSiP.

Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Trenerów Grupowych, studiów podyplomowych z zakresu etyki i filozofii oraz edukacji regionalnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Posiada doświadczenie zawodowe w opracowywaniu programów autorskich, organizacji i prowadzeniu szkoleń, doradztwie, sesjach tutorskich, przygotowywaniu programów i materiałów szkoleniowych, rekrutacji i współpracy z pracownikami dydaktycznymi oraz administracji i obsługi, organizacji pracy placówki. Sprawuje funkcję nauczyciela akademickiego, nauczyciela dyplomowanego, lidera zespołu ds. EWD, lidera zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej i lidera matur w liceum ogólnokształcącym. Posiada także doświadczenie na stanowisku wicedyrektora liceum i nauczyciela w szkole gimnazjalnej.