Elżbieta Strzemieczna

Elżbieta Strzemieczna

Praca socjalna, Opieka zastępcza, Kompetencje miękkie

Pedagog (na specjalizacji Psychopedagogika Kreatywności, Akademia Pedagogiki Specjalnej), socjolog (na specjalizacji Mediacje, negocjacje rozwiązywanie konfliktów, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS. Master-trenerka i współautorka trzech ogólnokrajowych programów szkoleniowych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i zastępczej (PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza, PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza, PRIDE: Adopcja). Przez lata wspierała funkcjonowanie Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom prowadząc dla opiekunów-wychowawców szkolenia i konsultacje, a także konsultacje dla kadry zarządzającej tymi placówkami. Jako przedstawiciel NGO brała udział w obradach podkomisji sejmowej do spraw Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prezentowała założenia tej ustawy na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Wyszkoliła ponad 50 trenerów programu PRIDE oraz organizowała i prowadziła szkolenia doskonalące dla działających trenerów PRIDE czy pracowników służb społecznych. W latach 2009 – 2012 prowadziła zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu pedagogiki społecznej. Jej pasją i misją jest tworzenie innym warunków do rozwoju, w czym wciąż się doskonali: ukończyła m.in. szkolenie trenerskie I stopnia w Fundacji 11 Muz, 35 Szkołę Trenerów Grupy TROP oraz Kurs Moderatora Design Thinking. Interesuje się także nowoczesnymi metodami nauczania takimi jak e-learning czy blended learning. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pieczy zastępczej, pracy z dzieckiem i rodziną w kryzysie, rozwoju kreatywności i innych kompetencji miękkich, pracy zespołowej. Uwielbia podróże – te małe i duże, biskie i dalekie, do innego kraju czy w głąb drugiego człowieka.