Grażyna Żarlicka

Systemy zarządzania

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem, ochrona środowiska oraz Politechniki Warszawskiej Wydziału Nauk Społecznych i Administracji kierunek administracja.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jako konsultant oraz auditor wewnętrzny i zewnętrzny jednostek certyfikujących.
Od wielu lat nadzoruje i doskonali system zarządzania ISO 9001, 22000 i 27001 w firmie logistycznej, pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania.
Prowadzi liczne szkolenia otwarte oraz zamknięte. Realizowała szkolenia i wykłady dla jednostek samorządu terytorialnego, firm produkcyjnych, handlowych i usługowych w tym w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB, Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, Centrum Edukacji ORLEN, a także dla studentów na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.
Od 1993 prowadzi firmę szkoleniowo – konsultingową pn. „AS-QUAL Szkolenia Doradztwo Audity”. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, interpretacji wymagań norm ISO dla organizacji różnych branż, roli Pełnomocnika we wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania, auditowaniu systemu zarządzania. Jest autorem programów kształcenia i różnorodnych materiałów szkoleniowych. Od 1997 r posiada uprawnienia Auditora Jakości – norma ISO 9001, kolejno auditora środowiskowego wg ISO 14001, a także auditora BHP wg PN-N 18001 wydanego w jednostce certyfikującej personel PCBC SA. Jest ekspertem Polskiej Nagrody Jakości specjalizując się w ocenie wniosków zgłoszonych przez organizacje publiczne. W 2010 r uzyskała wyróżnienie „Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości”.
Ma na koncie wiele projektów zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie szkolenia, wdrożenia, auditowania. Swoją wiedzę i kompetencje wykorzystuje w codziennej pracy oraz prowadząc i moderując spotkania Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sekcji Organizacji Publicznych działających w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000.