Halina Doktór

Edukacja i ewaluacja

Prowadząca szkolenie – Trener z wieloletnią praktyką. Absolwent UAM Poznań oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Przeprowadziła szkolenie między innymi:

1.       Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

2.       Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

3.       Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do podniesienia efektywności kształcenia.

4.       Wykorzystanie wyników ewaluacji w stosowanych formach nadzoru pedagogicznego.

5.       Zmiany w prawie oświatowym.

6.       Narzędzia badawcze do sporządzania diagnozy wstępnej.

7.       Wykorzystanie wyników ewaluacji w stosowanych formach nadzoru pedagogicznego.