Joanna Sójka

Joanna-Sójka

Edukacja specjalna, Kompetencje miękkie

Pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi (jako terapeuta i diagnosta), młodzieżą (jako socjoterapeuta i tutor) oraz z osobami dorosłymi (jako coach i trener). Certyfikowany przez ORE realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od kilku lat zajmuje się głównie prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych oraz kompetencji miękkich. Zakres tematyczny szkoleń:
– szeroko rozumiana komunikacja interpersonalna (w tym: konflikt, porozumienie bez przemocy, asertywność, autoprezentacja itp.),
– kompetencje wychowawcze (nawiązywanie relacji z wychowankiem, określanie granic, techniki uczenia się, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem, role grupowe itp.),
– rozwój osobisty (formułowanie celów, motywacja, skuteczne radzenie sobie z emocjami, kreatywność, stereotypy itp.).