Kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

Kurs wychowawcy wypoczynku oraz kurs kierownika wypoczynku to szkolenia przygotowujące do pełnienia roli w ramach kolonii, obozu, półkolonii. 
Ukończenie odpowiedniego kursu jest jednym z wymagań dotyczących kandydatów na wychowawcę kolonijnego lub kierownika wypoczynku.

Kursy realizowane są w formule blended learning – część teoretyczna w formie e-learningu oraz część praktyczna w formie jednodniowego warsztatu.
Kurs zakończony jest egzaminem.
Czas realizacji części teoretycznej nie jest narzucony ani ograniczony.
Uczestnicy mają dostęp do platformy 24h/dobę, do 30 dni po ukończeniu części praktycznej.

Zapisy na kursy przez platformę: darschon.moodle.org.pl


 • Kursy posiadają zgodę Kuratorium Oświaty
 • Istnieje możliwość zdobycia uprawnień wychowawcy jak i kierownika wypoczynku w ramach jednego kursu
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Jak zapisać się na kurs?

 1. Wejdź na stronę platformy e-learningowej darschon.moodle.org.pl
 2. Załóż konto wypełniając wszystkie wymagane pola
 3. Zapisz się na wybrany kurs klikając w ikonę koszyka i przycisk „realizuj zamówienie”
 4. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin
 5. Kliknij przycisk „Zapłać z PayU” i zapłać za kurs uiszczając opłatę zgodnie ze wskazówkami systemu
 6. Prześlij kwestionariusz wyboru terminu i miejsca realizacji części praktycznej dostępny w pierwszym module kursu
 7. Po przesłaniu kwestionariusza aktywowany zostanie dostęp do materiałów teoretycznych
 8. Na adres mailowy otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące godziny i adresu realizacji części praktycznej; jeśli wybrana została opcja indywidualnego terminu, należy ustalić szczegóły poprzez kontakt z biurem

Najbliższe terminy realizacji części praktycznej oraz egzaminów:


Wrocław – 17.02.2018
Katowice – 18.02.2018
Poznań – 25.02.2018
Łódź – 3.03.2018
Kraków – 4.03.2018
Warszawa – 10.03.2018
Bydgoszcz – 21.04.2018

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu realizacji części praktycznej oraz podejścia do egzaminu we Wrocławiu – w tym celu zapraszamy do kontaktu z biurem.

Zapraszamy do kontaktu grupy zorganizowane – możliwość ustalenia dodatkowego terminu, dojeżdżamy do klienta / wybranej miejscowości, przewidujemy także specjalne oferty i zniżki


Szczegółowy cennik i oferty specjalne

Standardowa cena kursu:

Kurs wychowawcy wypoczynku: 160 zł
Kurs kierownika wypoczynku: 160 zł
Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku: 250 zł
Cena obejmuje dostęp do platformy (materiały teoretyczne) oraz realizację części praktycznej i egzamin w jednym z miejsc i terminów wyznaczonych przez organizatora.
Płatność za kurs następuje w całości poprzez system PayU, bądź, w uzasadnionych przypadkach, przelewem tradycyjnym poza systemem.

Cena kursu w przypadku wyboru indywidualnego terminu realizacji kursu we Wrocławiu:

Kurs wychowawcy wypoczynku: 250 zł
Kurs kierownika wypoczynku: 250 zł
Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku: 340 zł
Cena obejmuje dostęp do platformy (materiały teoretyczne) oraz realizację części praktycznej i egzamin w biurze we Wrocławiu w indywidualnie ustalonym terminie.
Płatność za kurs następuje w części podstawowej poprzez system PayU, bądź, w uzasadnionych przypadkach, przelewem tradycyjnym poza systemem; dodatkowa opłata w wysokości 90 zł związana z organizacją indywidualnego terminu następuje przelewem tradycyjnym na numer konta wskazany przez organizatora bądź gotówką na miejscu w dniu szkolenia.

Podane kwoty są całkowitymi cenami brutto.

Możliwość zwrotu kosztów dojazdu:
W przypadku osób dojeżdżających na miejsce realizacji części praktycznej oraz egzaminu spoza terenu województwa, na którym realizowane jest szkolenie, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie do 50 zł.
Zwrot następuje na podstawie faktury wystawionej na dane organizatora bądź za przekazaniem biletów w kwocie, którą obejmują, nie wyższą jednak niż 50 zł.


Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia jest udział w części praktycznej kursu oraz podejście do egzaminu i uzyskanie wyniku pozytywnego.

Przed wykupieniem kursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
biuro.darschon@gmail.com
tel. 530 930 403 | od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00


Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu bądź odwołania zajęć.


Dolnośląska Akademia Rozwoju
www.darschon.com
www.fb.com/darschon


Dołącz do wydarzeń na facebook’u!