Lidia Wasielak

Pedagogika specjalna

Pedagog, surdopedagog, socjoterapeuta. Od 10 lat związana zawodowo z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie zajmuje się diagnozą, terapią i psychoedukacją. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Właścicielka Centrum Terapeutycznego. W ramach poszerzania swoich kompetencji zawodowych uczestniczyła w licznych formach doskonalenia m.in: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 3 części, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Warsztaty efektywnego uczenia się, Dyskalkulia – kompleksowy program wsparcia edukacyjno-terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki, Trening Zastępowania Agresji.