Maria Rygielska

Maria Rygielska

Psychologia

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, gdzie otrzymała tytuł licencjata oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna gdzie zdobyła tytuł magistra.

Od października 2014 r. do czerwca 2015 pracowała jako wykładowca prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w EDUCOMPLEKS placówce wychowania pozaszkolnego. Do jej obowiązków należało: prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach grupowych i indywidualnych konsultacji, planowanie i raportowanie efektów własnej pracy oraz obsługa klienta.

W roku 2015 przeszła Kurs Członków Zespołów Trenerskich NGO zorganizowany przez Szkołę Instruktorską „Iluminacja” Chorągwi Stołecznej ZHP. W tym samym roku ukończyła projekt siódmej edycji Szkoły Coachów Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL. W roku 2016 pomyślnie przeszła Szkołę trenerów.

Prowadzi sesje coachingowe, warsztaty z profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, szkolenia z wypalenia zawodowego, agresji słownej oraz cyberprzemocy.