Mirela Batog

Absolwentka Insytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kireunkach Trener Biznesu oraz Coaching w biznesie. Ukończyła studium Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz stale uczestniczy w licznych szkoleniach i studiach podyplomowych, m.in. z diagnozy i przesłuchania małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego, diagnozy ostrej reakcji na stres i zespołu stresu pourazowego. Jest psychologiem interwencyjnym współpracującym z Policją w sytuacjach kryzysowych i związanych z m.in przemocą w rodzinie. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, zagadnień związanych z przeżywaniem stresu oraz radzenia sobie z nim, a także psychoedukacji. W indywidualnej pracy z klientem opiera się na zasadach psychologii pozytywnej, poznawczo- behawioralnej oraz dialektyczno- behawioralnej.