Mirosław Schön

Schon Mirosław

Profilaktyka, Biznes, Kompetencje miękkie

Właściciel Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Certyfikowany trener profilaktyki agresji i uzależnień oraz certyfikowany trener biznesu. Uczestnik 5-letniego studium z zakresu psychoterapii. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i całożyciowego, ukończył także studia pedagogiczne. Specjalista do spraw kompetencji miękkich oraz szeroko pojętej profilaktyki.

Szkoleniowiec z doświadczeniem ponad 5000 godzin zrealizowanych zajęć. Prowadzi szkolenia z zakresu przemocy, uzależnień, kompetencji miękkich dla zespołów interdyscyplinarnych, pracowników OPS, DPS, ŚDS, WZT, sądów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, rad pedagogicznych, pracowników placówek medycznych oraz sektora biznesu. Realizuje także warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

Autor i trener trzech edycji projektu Szkoła Trenerów. Ukończył kurs trenerski Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji, Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych. Posiada tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Wcześniej związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca przedmiotów negocjacje oraz zarządzanie firmą, prowadził także zajęcia na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jest również byłym kuratorem Sądu Rodzinnego oraz kuratorem Sądu Okręgowego z zakresu wywiadów do spraw rozwodowych. W latach 2008-2012 członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych, w ramach którego  zorganizował ponad 100 obozów dla młodzieży uzdolnionej.

Prywatnie pasjonat samorozwoju oraz motywacji profilaktyki i edukacji zmiany. W wolnym czasie pływa kajakiem i podróżuje.

 


Referencje Mirosław Schon 2Referencje Mirosław Schon 1