Nasza Oferta

Naszą specjalnością jest projektowanie szkoleń pod indywidualne potrzeby każdego klienta. Plany szkoleń przygotowywane są każdorazowo przez ekspertów w swojej dziedzinie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami szkoleniowymi w danej jednostce. Organizowane przez nas szkolenia prowadzą specjaliści z zakresu prawa, administracji, licencjonowani trenerzy z zakresu profilaktyki i biznesu oraz innych dziedzin nauki. Nasze usługi pomagają pracownikom administracji publicznej oraz sektora prywatnego rozwiązywać problemy zawodowe i umożliwiają rozwój osobisty. Realizujemy szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników różnego typu jednostek pomocy społecznej, placówek oświaty, placówek medycznych, przedsiębiorstw.
 
Przeprowadzamy m.in. szkolenia z następujących obszarów:
  • szkolenia miękkie,
  • klasyczne i biznesowe,
  • szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii,
  • szkolenia z zakresu pomocy społecznej 2016/2017,
  • zajęcia profilaktyczne i inne dla dzieci i młodzieży,
  • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego,
  • szkolenia prawne i administracyjne (w tym nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
  • szkolenia z zakresu nowych funduszy UE,
  • szkolenia z zakresu marketingu; szkolenia sprzedażowe.
Każde szkolenie poprzedza bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych.
 
Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.W przypadku zainteresowania konkretnym tematem szkolenia - skontaktuj się z nami. W zależności od preferencji szkolenie może być realizowane u Państwa placówce - zapewniamy dojazd trenera na miejsce - bądź w biurze Dolnośląskiej Akademii Rozwoju.

Dysponujemy salą szkoleniową w centrum Wrocławia.  

Projektowanie i realizacja szkolenia w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

proces projektowania i realizacji szkolenia
Wiemy, jak ważne w nawiązywaniu udanej współpracy jest budowanie relacji i zrozumienie potrzeb drugiej strony. Dlatego kontakt z Państwem rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej, podczas której mamy szansę poznać Państwa oczekiwania i chęci rozwojowe. Przekazane przez Państwa tematy bądź obszary oraz uwagi, na co w ramach zagadnień powinniśmy zwrócić uwagę, przekazujemy do naszych trenerów – ekspertów w swoich dziedzinach, praktyków, którzy tworzą dla każdej jednostki spersonalizowany plan szkolenia, na którym chcieliby przekazać swoją wiedzę i konkretne umiejętności Państwa pracownikom. Tak powstaje skonstruowana specjalnie dla Państwa propozycja szkoleniowa. Plan zawarty w ofercie, a także forma szkolenia i metody pracy mogą ulec późniejszym zmianom i modyfikacjom, aby zostały dostosowane do specyfiki danej placówki i uczestników szkolenia. Jest to możliwe dzięki badaniu potrzeb szkoleniowych przed terminem szkolenia– w formie ankiety bądź poprzez kontakt z trenerem. Podnosi to efektywność szkolenia i pozwala na realizację celów całego przedsięwzięcia. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa, a także (z wyjątkiem nielicznych, specyficznych tematów) uzupełniające materiały szkoleniowe. Po szkoleniu prosimy o uzupełnienie dokumentu potwierdzenia realizacji, gdzie mogą Państwo podzielić się z nami swoją opinią na temat szkolenia i jego efektów, abyśmy w przyszłości mogli jeszcze lepiej realizować nasze usługi. Po szkoleniu przygotowywany jest także raport poszkoleniowy, dzięki któremu dostarczamy kierownictwu jednostki informacji o przebiegu szkolenia, spełnionych celach, a także przekazujemy wskazania trenera do dalszego rozwoju umiejętności grupy.


Nawiązanie współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju oznacza akceptację Regulaminu