Patrycja Dorsz vel Drożdż

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Profilaktyka, Kompetencje miękkie

Pedagog, trener, coach, mediator, doradca zawodowy i personalny, manager z niemalże dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w różnorodnych obszarach rozwoju osobistego, zawodowego oraz rozwoju organizacji.

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ze specjalizacją doradztwo zawodowe i personalne. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Szkołę Coachów oraz Kurs Mediacji Cywilnych i Rodzinnych, Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Par i Rodzin oraz licznych kursów doskonalących kompetencje w zakresie diagnozy rodziny, terapii, oddziaływań terapeutycznych oraz z rozwojem kompetencji interpersonalnych. Obecnie doktorantka na Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadząca badania w obszarze zagadnienia konfliktu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, trenerskiej, coachingowej oraz w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji pracowników. Inicjatorka i realizatorka projektów rozwojowych, artystycznych i wspierających szczególnie dla rodzin i dzieci z rodzin niepełnych.

Droga zawodowa od początku inspirowana była harmonijnym i synergicznym powiązaniem ze sobą wszechstronnych obszarów rozwoju człowieka – zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym, a także w aspekcie dzieciństwa i dorosłości. Rozwój zainteresowań nieustannie dotykał zarówno zagadnień osobowościowo- psychologicznych, ale także biznesowych i edukacyjno-zawodowych człowieka. Misją zawodową jest wspieranie w poszerzaniu perspektywy, osiąganiu osobistych celów życiowych i zawodowych, efektywnym wprowadzaniu zmian w obszarach osobistych i biznesowych.

Mama dwóch wspaniałych córek, pasjonatka teatru i mostów – tych pomiędzy ludźmi i tych łączących różne światy.