Pierwsza pomoc przedmedyczna

W ramach jednodniowego kursu pierwszej pomocy uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie działania w razie wszelkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu swojemu oraz otaczających osób. Poza podstawami teoretycznymi każda osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie miała okazję do przećwiczenia działań w praktyce dzięki wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu.


Ramowy program kursu

1. Podstawowe zasady, etapy udzielania pierwszej pomocy,
2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS),
3.Zadławienie - jako stan zagrożenia życia,
4.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u niemowląt i dzieci,
5.Rany, urazy, oparzenia, zatrucia,

6. Apteczka pierwszej pomocy,
7. Stany nagłe - zachorowania (zawał serca, udar mózgu, padaczka, omdlenie).


Czas trwania kursu: 6 godzin dydaktycznych
Koszt kursu: 189 zł 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
biuro.darschon@gmail.com
tel. 530 930 403 | od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu bądź odwołania zajęć.