Psychoterapia

Zapoznaj się z naszymi specjalistami i zapisz się na wizytę. Numer kontaktowy 530 930 403

Magdalena Cieślawska

Psychoterapeuta

Obszary pracy:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia par

"Skończyłam specjalistyczne, 4 letnie, studia podyplomowe psychoterapii integratywnej we Wrocławiu. Odbyłam wiele szkoleń i treningów, które pomagają mi lepiej zrozumieć specyfikę pracy z różnymi klientami z otwartością na różnorakie problemy i trudności. Od trzech lat pracuję w prywatnym gabinecie, głównie w nurcie psychodynamicznym. Więcej

Mirosław Schön

Psychoterapeuta

 

Obszary pracy:

 • Profilaktyka i reedukacja zachowań agresywnych
 • Profilaktyka i reedukacja uzależnień
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Wypalenie całożyciowe i zawodowe
 • Wsparcie i psychoedukacja biznesowa
 • Trening indywidualny ogólnorozwojowy
 • Coaching osobisty, zawodowy
 • Trening umiejętności społecznych

Psychoonkologia

Anna Horbulewicz

Psychoonkolog

Obszary pracy:

 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne osób chorych
 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne rodzin pacjentów
 • Profilaktyka chorób nowotworowych

 

 

Psychoedukacja

Mirela Batog

Psychoedukacja

 

Obszary pracy:

 • Profilaktyka agresji
 • Profilaktyka uzależnień
 • Wypalenie całożyciowe i zawodowe
 • Trening indywidualny ogólnorozwojowy
 • Rozwój osobisty i zawodowy
 • Rozwój kompetencji osobistych
 • Coaching osobisty
 • Trening umiejętności społecznych