RIS

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Informujemy, że firma Dolnośląska Akademia Rozwoju została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00154/2016