Warszawa

Dolnośląska Akademia Rozwoju w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie rozpoczyna nabór na bezpłatne studia podyplomowe na kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych.  Studia te kierujemy zarówno do nauczycieli, jak i Dyrektorów chcących poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Ich głównym celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składa się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia planowane są w terminie październik-grudzień 2018 w formie zjazdów weekendowych sobota-niedziela. Większość z nich będzie miała charakter warsztatów praktycznych organizowanych przez specjalistów z danych obszarów tematycznych. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć oraz przygotowanie pracy dyplomowej związanej z programem studiów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rekrutacji. Poniżej zamieszczony został spis niezbędnych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 kopie umowy,
 • 1 zdjęcie (dowodowe),
 • kserokopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów (potwierdzony "Za zgodność z oryginałem" wraz z podpisem),
 • kserokopię dowodu osobistego (potwierdzona "Za zgodność z oryginałem" wraz z podpisem),
 • zaświadczenie potwierdzające status nauczyciela,

W celu zapisu prosimy o kontakt telefoniczny!

Uczestnicy studiów zwolnieni są z wszelkich opłat! Jednocześnie pragniemy poinformować, że liczba miejsc jest ograniczona, a o dostaniu się na studia decyduje kolejność zapisów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
biuro.darschon@gmail.com
tel. 530 930 403 / 530 730 571 | od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!