Studia podyplomowe

Dolnośląska Akademia Rozwoju w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie prowadziła bezpłatne studia podyplomowe na kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych. Ich głównym celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci zostali przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmował zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składał się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
biuro.darschon@gmail.com
tel. 530 930 403 / 530 730 571 | od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00