Projekt „Szkoła Trenerów”

100-godzinny certyfikowany kurs trenerski Możliwość odbycia stażu w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju Kurs trenerski przygotowuje do prowadzenia szkoleń uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych – z zakresu kompetencji miękkich, szkoleń specjalistycznych w swojej dziedzinie, zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Dodatkowo kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia szkoleń i warsztatów zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży z zakresu profilaktyki – elementy profilaktyki agresji i uzależnień. Celem projektu Szkoła Trenerów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy metodą Cyklu Kolba w poszczególnych typach grup szkoleniowych.

W ramach kursu:

 • zapoznajesz się ze specyfiką pracy z różnorodnymi grupami docelowymi wykorzystując Cykl Kolba;
 • otrzymujesz kilkadziesiąt ćwiczeń trenerskich do wykorzystania w praktyce, w tym część autorskich rozwiązań;
 • poznajesz potrzeby i trendy rynku szkoleniowego, co pozwoli Ci na kontynuowanie kariery trenerskiej zarówno we współpracy z firmą szkoleniową, jak i we własnym zakresie;
 • masz możliwość nawiązania współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju – w ramach stażu jako trener bądź w połączeniu pracy etatowej z praktyką trenerską
 • masz możliwość rozwoju zawodowego, jak i osobistego pod okiem doświadczonego trenera i właściciela firmy szkoleniowej, od wielu lat związanego z branżą szkoleniową
 • otrzymujesz certyfikat trenerski potwierdzający ukończenie kursu zgodnego z wymogami Standardu Usług Szkoleniowych

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym zdawanym w praktyce – etiudą trenerską. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie dla pracowników sektora MMŚP za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
Wymiar godzin: 100 godzin dydaktycznych
Miejsce: Wrocław 
Organizator: Dolnośląska Akademia Rozwoju

Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z biurem DAR: tel. 530 930 403 | biuro.darschon@gmail.com


PLAN KURSU

 1. Zawód trener w DAR - specyfika pracy trenera firmy DAR
 2. Elementy kluczowe w pracy trenera
 3. Komunikacja trenera
 4. Budowanie relacji z grupą
 5. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 6. Praca z oporem grupy
 7. Specyfika pracy z dorosłymi – cykl Kolba
 8. Cykl Kolba a szkolenie biznesowe
 9. Trener profilaktyki agresji i uzależnień
 10. Warsztaty dla młodzieży - specyfika
 11. Omówienie procesu grupowego ze wskazaniem praktycznego zastosowania
 12. Projektowanie szkoleń
 13. Narzędzia i metody pracy trenera
 14. Sytuacje trudne na sali i poza salą
 15. Ocena i ewaluacja szkoleń
 16. Przygotowanie autorskiego projektu szkoleniowego
 17. Etiuda zaliczeniowa

Informacje o trenerze – Mirosław Schön Autor i trener 2 edycji projektu Szkoła Trenerów. Certyfikowany Trener Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Trener Treningu Zastępowania Agresji Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych, Doradca Zawodowy i Całożyciowy, Mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej, szkoleniowiec. Specjalista do spraw kompetencji miękkich oraz szeroko pojętej profilaktyki. Właściciel i trener Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Wcześniej związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca przedmiotów – negocjacje oraz zarządzanie firmą, a także wrocławską AWF. Jest również byłym kuratorem Sądu Rodzinnego oraz kuratorem Sądu Okręgowego z zakresu wywiadów do spraw rozwodowych. W latach 2008-2012 członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych, w ramach którego  zorganizował ponad 100 obozów dla młodzieży uzdolnionej. Zrealizował ponad 5000h szkoleniowych z zakresu przemocy, uzależnień oraz kompetencji miękkich - dla Zespołów Interdyscyplinarnych, OPS, Komisji Alkoholowych, DPS, ŚDS, WTZ, Sądów Rejonowych i firm sektora prywatnego. Pasjonat samorozwoju oraz motywacji profilaktyki i edukacji zmiany. Więcej informacji: www.darschon.com/miroslaw-schon/


Informacje o projekcie

Szkoła Trenerów organizowana jest już po raz trzeci z inicjatywy trenera i właściciela Dolnośląskiej Akademii Rozwoju Mirosława Schön. Dotychczas realizowana była we współpracy z Małopolskim Centrum Profilaktyki. Łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostało 25 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach i posiadających różny poziom doświadczenia w zakresie styczności z branżą szkoleniową. Kurs skierowany jest przede wszystkim:

 • do studentów i absolwentów szkół i uczelni, poszukujących możliwości rozwoju oraz pracy;
 • praktyków, znających specyfikę jednostek publicznych, szczególnie z zakresu pomocy społecznej, jak m.in. Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy itd., chcących szkolić w tym obszarze;
 • pracowników firm sektora biznesu prowadzących szkolenia wewnętrzne bądź chcących podjąć stanowisko trenera wewnętrznego lub stanowiska liderskie;
 • wykładowców, którzy chcą uzupełnić swój warsztat o profesjonalny kurs trenerski;
 • nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i doskonalić swoje umiejętności w pracy z grupą;
 • osób, które chcą się rozwijać w zawodzie trenera.

Potwierdzeniem skuteczności kursu i odpowiedniej konstrukcji programu są referencje wystawione przez absolwentów – zachęcamy do zapoznania się w opiniami dostępnymi na poniżej.

Opinie i referencje

Referncje Mołopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie