Projekt „Szkoła Trenerów”

100-godzinny certyfikowany kurs trenerski połączony z treningiem interpersonalnym

Kurs trenerski przygotowuje do prowadzenia szkoleń uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych – z zakresu kompetencji miękkich, szkoleń specjalistycznych w swojej dziedzinie, zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Dodatkowo kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia szkoleń i warsztatów zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży z zakresu profilaktyki – elementy profilaktyki agresji i uzależnień. Celem projektu Szkoła Trenerów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy metodą Cyklu Kolba w poszczególnych typach grup szkoleniowych.

W ramach kursu:

 • zapoznasz się ze specyfiką pracy z różnorodnymi grupami docelowymi wykorzystując Cykl Kolba;
 • będziesz miał okazję uczestniczyć w treningu interpersonalnym, co zwiększy nabyte kompetencje trenerskie;
 • otrzymasz kilkadziesiąt ćwiczeń trenerskich do wykorzystania w praktyce, w tym część autorskich rozwiązań;
 • poznasz potrzeby i trendy rynku szkoleniowego, co pozwoli Ci na kontynuowanie kariery trenerskiej zarówno we współpracy z firmą szkoleniową, jak i we własnym zakresie;
 • będziesz miał szansę nawiązania współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju – w ramach stażu jako trener bądź w połączeniu pracy etatowej z praktyką trenerską;
 • zyskasz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pod okiem doświadczonego trenera i właściciela firmy szkoleniowej, od wielu lat związanego z branżą szkoleniową;
 • otrzymasz certyfikat trenerski potwierdzający ukończenie kursu zgodnego z wymogami Standardu Usług Szkoleniowych 2.0.

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym zdawanym w praktyce – etiudą trenerską. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie dla pracowników sektora MMŚP za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wymiar godzin: 100 godzin dydaktycznych
Miejsce: Wrocław
Organizator: Dolnośląska Akademia Rozwoju
Koszt: 1990 zł netto (do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT)*

* aby potwierdzić swój zapis na kurs należy dokonać wpłaty zaliczki wysokości 500 zł na konto bankowe:
78 1950 0001 2006 0690 5032 0001
Dolnośląska Akademia Rozwoju
Ul. Wileńska 11/5
52-113 Wrocław

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: biuro.darschon@gmail.com


PLAN KURSU

 1. Zawód trener na przykładzie firmy DAR - specyfika pracy trenera
 2. Elementy kluczowe w pracy trenera
 3. Komunikacja trenera
 4. Trening interpersonalny
 5. Budowanie relacji z grupą
 6. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 7. Praca z oporem grupy
 8. Specyfika pracy z dorosłymi – cykl Kolba
 9. Cykl Kolba a szkolenie biznesowe
 10. Trener profilaktyki agresji i uzależnień
 11. Warsztaty dla młodzieży - specyfika
 12. Omówienie procesu grupowego ze wskazaniem praktycznego zastosowania
 13. Projektowanie szkoleń
 14. Narzędzia i metody pracy trenera
 15. Sytuacje trudne na sali i poza salą
 16. Ocena i ewaluacja szkoleń
 17. Przygotowanie autorskiego projektu szkoleniowego
 18. Etiuda zaliczeniowa

Informacje o trenerze – Mirosław Schön
Autor i trener pięciu edycji projektu Szkoła Trenerów. Certyfikowany Trener Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Trener Treningu Zastępowania Agresji Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych, Doradca Zawodowy i Całożyciowy, magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej, szkoleniowiec, uczestnik 5-letniego studium z zakresu psychoterapii. Specjalista do spraw kompetencji miękkich oraz szeroko pojętej profilaktyki. Właściciel i trener Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Wcześniej związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca przedmiotów – negocjacje oraz zarządzanie firmą, a także wrocławską Akademią Wychowania Fizycznego. Jest również byłym kuratorem Sądu Rodzinnego oraz kuratorem Sądu Okręgowego z zakresu wywiadów do spraw rozwodowych. Zrealizował ponad 5000 godzin szkoleniowych z zakresu umiejętności interpersonalnych, kompetencji miękkich oraz przemocy i uzależnień - dla firm sektora prywatnego, Zespołów Interdyscyplinarnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisji Alkoholowych, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Sądów Rejonowych oraz Rad Pedagogicznych. Pasjonat samorozwoju oraz motywacji profilaktyki i edukacji zmiany.


Informacje o projekcie

Szkoła Trenerów organizowana jest już po raz szósty z inicjatywy trenera i właściciela Dolnośląskiej Akademii Rozwoju Mirosława Schön. Łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostało 67 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach i posiadających różny poziom doświadczenia w branży szkoleniowej. Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

 • studentów i absolwentów szkół i uczelni, poszukujących możliwości rozwoju oraz pracy;
 • praktyków, znających specyfikę jednostek publicznych, chcących szkolić w tym obszarze;
 • pracowników firm sektora prywatnego prowadzących szkolenia wewnętrzne bądź chcących podjąć stanowisko trenera wewnętrznego lub stanowiska liderskie;
 • wykładowców, którzy chcą uzupełnić swój warsztat o profesjonalny kurs trenerski;
 • nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i doskonalić swoje umiejętności w pracy z grupą;
 • osób, które chcą się rozwijać w zawodzie trenera.

Potwierdzeniem skuteczności kursu i odpowiedniej konstrukcji programu są referencje wystawione przez absolwentów – zachęcamy do zapoznania się z opiniami dostępnymi poniżej.

Opinie i referencje

Referncje Mołopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie