Szkolenia otwarte

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej | Szkolenia otwarte skierowane do pracowników takich jednostek jak OPS, GOPS, MOPS, PCPR | Szkolenia dla pracowników DPS, ŚDS, WTZ | Szkolenia dla nauczycieli | Szkolenia ogólnorozwojowe

Warsztaty ogólnorozwojowe z elementami autoterapii

WiR w DAR - już od marca zapraszamy na nasze warsztaty o tematyce rozwojowej - pogłębionej o elementy autoterapii. Wehikuł Indywidualnego Rozwoju czyli WIR - pozwala zwizualizować swoje relacje z samym sobą, swoje relacje z innymi, a także z przeszłością. Dzięki temu uczestnik warsztatów rozumie siebie i świadomie podejmuje ewentualne zmiany w swoim życiu prywatnym czy też zawodowym. Więc jeśli zastanawiasz się Jak żyć? Czy zmienić coś w swoim życiu? Jak rozłożyć akcenty w codziennych relacjach ?

Zapraszamy!
Każdy warsztaty kończy się 30 minutową konsultacją indywidualną
Warsztaty prowadzone są przez trenerów - psychoterapeutów
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem!