Szkolenia otwarte

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej | Szkolenia otwarte skierowane do pracowników takich jednostek jak OPS, GOPS, MOPS, PCPR | Szkolenia dla pracowników DPS, ŚDS, WTZ | Szkolenia dla nauczycieli | Szkolenia ogólnorozwojowe

Warsztaty ogólnorozwojowe z elementami autoterapii

WiR w DAR - już od marca zapraszamy na nasze warsztaty o tematyce rozwojowej - pogłębionej o elementy autoterapii. Wehikuł Indywidualnego Rozwoju czyli WIR - pozwala zwizualizować swoje relacje z samym sobą, swoje relacje z innymi, a także z przeszłością. Dzięki temu uczestnik warsztatów rozumie siebie i świadomie podejmuje ewentualne zmiany w swoim życiu prywatnym czy też zawodowym. Więc jeśli zastanawiasz się Jak żyć? Czy zmienić coś w swoim życiu? Jak rozłożyć akcenty w codziennych relacjach ? 

Zapraszamy!
Każdy warsztaty kończy się 30 minutową konsultacją indywidualną
Warsztaty prowadzone są przez trenerów - psychoterapeutów
 
Tematyka warsztatów:
 • Moje zasoby męskie i żeńskie - warsztat ukierunkowany na uświadamianie różnych zasobów w rozróżnieniu na zasoby żeńskie i męskie
  Termin: 6 kwietnia 2018
  Czas trwania: 6 godzin
  Prowadzący: Mirosław Schön
 • Gotowość do zmiany - warsztat ukierunkowany na zwiększenie świadomości w zakresie swojej gotowości do zmiany oraz zasobów wykorzystywanych w procesie zmiany
  Termin: 13 kwietnia 2018
  Czas trwania: 6 godzin
  Prowadzący: Mirosław Schön
 • Dostrojenie pedagogiczne/terapeutyczne - budowanie konstruktywnych relacji z innymi (dla nauczycieli/pedagogów)
  Termin: 20 kwietnia 2018
  Czas trwania: 6 godzin
  Prowadzący: Mirosław Schön 
 • W drodze do zdrowia: Stres
  Termin: 21 kwietnia 2018
  Czas trwania: 4,5 godziny
  Prowadzący: Kaja Kowalczyk
 • Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby
  Termin: 26 maja 2018
  Czas trwania: 4,5 godziny
  Prowadzący: Kaja Kowalczyk

Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie - 300 zł brutto/os.
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul.Powstańców Śląskich 58 c
Liczba miejsc ograniczona


W celu zgłoszenia uczestnika prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie na adres biuro.darschon@gmail.com
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem!