Szkolenia w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

Naszą specjalnością jest projektowanie szkoleń pod kątem indywidualnych potrzeb każdego klienta. Plany szkoleń przygotowywane są każdorazowo przez ekspertów w swojej dziedzinie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami szkoleniowymi w danej jednostce. Organizowane przez nas szkolenia prowadzą specjaliści z zakresu prawa, administracji, licencjonowani trenerzy z zakresu profilaktyki i biznesu oraz innych dziedzin nauki. Nasze usługi pomagają pracownikom administracji publicznej oraz sektora prywatnego rozwiązywać problemy zawodowe i umożliwiają rozwój osobisty. Realizujemy szkolenia dla pracowników socjalnych, pracowników różnego typu jednostek pomocy społecznej, placówek oświaty, placówek medycznych, przedsiębiorstw.
Przeprowadzamy m.in. szkolenia z następujących obszarów:
  • szkolenia miękkie,
  • klasyczne i biznesowe,
  • szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii,
  • szkolenia z zakresu pomocy społecznej 2016/2017,
  • zajęcia profilaktyczne i inne dla dzieci i młodzieży,
  • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego,
  • szkolenia prawne i administracyjne (w tym nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
  • szkolenia z zakresu nowych funduszy UE,
  • szkolenia z zakresu marketingu; szkolenia sprzedażowe.
Każde szkolenie poprzedza bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych.
Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.W przypadku zainteresowania konkretnym tematem szkolenia - skontaktuj się z nami. W zależności od preferencji szkolenie może być realizowane u Państwa placówce - zapewniamy dojazd trenera na miejsce - bądź w biurze Dolnośląskiej Akademii Rozwoju.

Projektowanie i realizacja szkolenia w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

proces projektowania i realizacji szkolenia

Konsultacja telefoniczna- kontakt z Państwem rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej, podczas której mamy szansę poznać Państwa chęci rozwojowe i oczekiwania co do szkoleń.

Kontakt z ekspertem- wskazane przez Państwa tematy bądź obszary szkoleniowe przekazujemy naszym trenerom – ekspertom, którzy tworzą dla każdej jednostki indywidualny plan szkolenia.

Spersonalizowana oferta- indywidualny plan szkolenia zamieszczamy w spersonalizowanej ofercie, która zostaje następnie Państwu udostępniona.

Badanie potrzeb i dostosowanie planu- plan zawarty w ofercie, a także forma szkolenia i metody pracy zostają dostosowane do  wyników badania potrzeb szkoleniowych.

Szkolenie- podczas szkolenia następuje realizacja założonych celów. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa, a także (z wyjątkiem nielicznych, specyficznych tematów) uzupełniające materiały szkoleniowe.

Potwierdzenie realizacji- po szkoleniu prosimy o uzupełnienie dokumentu potwierdzenia realizacji, gdzie mogą Państwo podzielić się z nami swoją opinią na temat szkolenia i jego efektów, abyśmy w przyszłości mogli jeszcze lepiej realizować nasze usługi.

Przygotowanie raportu poszkoleniowego- ostatnim etapem jest przygotowanie raportu poszkoleniowego, który stanowi podsumowanie szkolenia wraz ze wskazaniami trenera do dalszego rozwoju umiejętności grupy.


Nawiązanie współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju oznacza akceptację Regulaminu