Trenerzy

Schon Mirosław

Mirosław Schön

Profilaktyka, Biznes, Kompetencje miękkie (więcej…)

 

Mirela Batog

Psychologia, psychoedukacja, kompetencje miękkie (więcej…)

 

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Profilaktyka, Kompetencje miękkie (więcej…)

 

katarzyna siejkowska

Katarzyna Siejkowska

Praca socjalna (więcej…)

 

Bartłomiej Kazimierski

Bezpieczeństwo i higiena pracy (więcej…)

 

Dominik Frister

Dominik Frister

Samoobrona i procedury reagowania (więcej…)

 

Dorota Bialik

Edukacja i ewaluacja, Prawo, Kompetencje miękkie (więcej…)

 

Marcin Supranowicz

Marcin Supranowicz

Biznes (więcej…)

 

Elżbieta Strzemieczna

Praca socjalna, Opieka zastępcza, Kompetencje miękkie (więcej…)

 

Beata Czapińska

Beata Czapińska

Informatyka (więcej…)

 

anna grzaba

Anna Grząba-Lipka

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (więcej…)

 

Monika Markiewicz

Prawo (więcej…)

 

Iwo Konopek

Iwo Konopek

Biznes, Relacje, Kompetencje miękkie (więcej…)

 

Lidia Wasielak

Pedagogika specjalna (więcej…)

 

Maria Rygielska

Maria Rygielska

Psychologia (więcej…)

 

Agieniszka Dziedzic

Agnieszka Dziedzic

Edukacja specjalna (więcej…)

 

Halina Doktór

Edukacja i ewaluacja (więcej…)