Warsztaty dla dzieci

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI AGRESJI I UZALEŻNIEŃ

Dolnośląska Akademia Rozwoju prowadzi warsztaty wykorzystując elementy treningu zastępowania agresji i umiejętności prospołecznych w następujących obszarach profilaktyki agresji i uzależnień. Program jest rekomendowany przez PARPA oraz przez MEN.

 

TRENINGI I WARSZTATY Z OBSZARU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało wprowadzone w 1995 roku dzięki książce Daniela Goldmana o tym samym tytule. Twórca tego pojęcia, badając losy absolwentów Harvardu, zauważył, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładają się na sukcesy w pracy i życiu. Wyciągnął więc słuszny wniosek, że książkowa wiedza nie jest wystarczającym atutem w walce o dobrobyt i stworzył teorię, dzięki której można lepiej zrozumieć umiejętności współżycia z innymi.

 

Inteligencja emocjonalna - w skrócie EI - jest zdolnością do rozpoznawania uczuć, zarówno własnych, jak i innych ludzi. Osoby z wysokim ilorazem EI potrafią sprawnie motywować do działania, ale również kierować emocjami innych.

 

Na ten typ inteligencji składa się pięć podstawowych dziedzin:

  1. Świadomość własnych emocji, czyli zdolność do ich rozpoznawania w chwili, gdy się pojawiają;
  2. Umiejętność zarządzania emocjami - polega na szybkim przywracaniu równowagi emocjonalnej, co wiąże się ze zdolnością kreatywnego radzenia sobie z niepowodzeniami i zmianami;
  3. Motywacja, czyli umiejętność kontroli emocji swoich i innych ludzi oraz zdolność wyciszania popędów i odkładania w czasie nagrody;
  4. Umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami innych – inaczej mówiąc, jest to zdolność do empatii, wyczuwania sygnałów wysyłanych przez ludzi;
  5. Umiejętność zarządzania relacjami międzyludzkimi, czyli zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, zdolności przywódcze i interpersonalne.

 

Warsztaty z IE są z powodzeniem stosowane jako warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Szczególnym powodzeniem cieszą się warsztaty z zarządzania emocjami swoimi i innych oraz warsztaty z empatii.

Dolnośląska Akademia Rozwoju realizuje warsztaty zarówno z młodzieżą szkół podstawowych jak gimnazjum, a także szkół średnich. Warsztaty prowadzą tylko certyfikowani trenerzy. W przypadku szkoleń dla nauczycieli lub dla rodziców istnieje możliwość wystawienia certyfikatu.