Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii Zobacz

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

DAR

Start / DAR
Poznaj nas
O akademii

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii to firma szkoleniowa zajmująca się doskonaleniem kompetencji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw. Jej misją jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez projektowanie szkoleń oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia kompetencji.

Dzięki kompetencjom zespołu i współpracowników i ich zaangażowaniu gwarantuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doskonałą jakość oferowanych usług. W swojej ofercie ma m.in. szkolenia dla placówek oświatowych, pracowników administracji publicznej, pracowników pomocy społecznej, personelu przedsiębiorstw, kursy z wielu obszarów – od pierwszej pomocy przedmedycznej po kursy animatora czasu wolnego – a także warsztaty dla dzieci i młodzieży – treningi alternatywnych form zachowań, które mają na celu zmianę agresywnych zachowań i profilaktykę uzależnień. Oferuje również psychoterapię (online i stacjonarną).

O wysokim poziomie świadczonych usług najlepiej mówi zaproszenie DAR do organizacji,
w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie bezpłatnych studiów podyplomowe na kierunku doskonalenie kompetencji wychowawczych. Ich głównym celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci zostali przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmował zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składał się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Podstawą sukcesu Dolnośląskiej Akademii Rozwoju są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, czego dowodem jest prowadzenie kursów w formie e-learningu (część teoretyczna) i możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu zdawania egzaminu kończącego każdy kurs.

Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów oferowanych przez Akademię i zamów te, których potrzebujesz, lub „kup” sesje psychoterapeutyczne – nie pożałujesz.

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy będzie groziła sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Drogi kliencie – jeśli będziesz potrzebował fv – prosimy o informacje w dniu zakupu 🙂

Kontakt z DAR


Poznaj właściciela
O mnie

Mirosław Schön

Profilaktyka, Biznes, Kompetencje miękkie

Właściciel Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Certyfikowany trener profilaktyki agresji i uzależnień oraz certyfikowany trener biznesu. Uczestnik 5-letniego studium z zakresu psychoterapii. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i całożyciowego, ukończył także studia pedagogiczne. Specjalista do spraw kompetencji miękkich oraz szeroko pojętej profilaktyki.

Szkoleniowiec z doświadczeniem ponad 5000 godzin zrealizowanych zajęć. Prowadzi szkolenia z zakresu przemocy, uzależnień, kompetencji miękkich dla zespołów interdyscyplinarnych, pracowników OPS, DPS, ŚDS, WZT, sądów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, rad pedagogicznych, pracowników placówek medycznych oraz sektora biznesu. Realizuje także warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

Autor i trener trzech edycji projektu Szkoła Trenerów. Ukończył kurs trenerski Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji, Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych. Posiada tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Wcześniej związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca przedmiotów negocjacje oraz zarządzanie firmą, prowadził także zajęcia na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jest również byłym kuratorem Sądu Rodzinnego oraz kuratorem Sądu Okręgowego z zakresu wywiadów do spraw rozwodowych. W latach 2008-2012 członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych, w ramach którego zorganizował ponad 100 obozów dla młodzieży uzdolnionej.

Prywatnie pasjonat samorozwoju oraz motywacji profilaktyki i edukacji zmiany. W wolnym czasie pływa kajakiem i podróżuje.


Nasze sukcesy
Certyfikaty i referencje

Jakość usług świadczonych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju i Psychoterapii weryfikują zarówno niezależne instytucje sprawdzające, jak i – przede wszystkim – korzystający z nich: instytucje, firmy, osoby fizyczne. Poniżej wybrane certyfikaty i referencje wystawione DAR.