PROMOCJA na wakacje: kursy mikrolearningowe 100 zł za ścieżkę zamiast 500 zł!
Tylko od 25.6. do 31.8. Korzystaj!

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

DAR

Start / DAR
Poznaj nas
O akademii

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii to firma szkoleniowa zajmująca się doskonaleniem kompetencji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw. Jej misją jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez projektowanie szkoleń oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia kompetencji.

Dzięki kompetencjom zespołu i współpracowników i ich zaangażowaniu gwarantuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doskonałą jakość oferowanych usług. W swojej ofercie ma m.in. szkolenia dla placówek oświatowych, pracowników administracji publicznej, pracowników pomocy społecznej, personelu przedsiębiorstw, kursy z wielu obszarów – od pierwszej pomocy przedmedycznej po kursy animatora czasu wolnego – a także warsztaty dla dzieci i młodzieży – treningi alternatywnych form zachowań, które mają na celu zmianę agresywnych zachowań i profilaktykę uzależnień. Oferuje również psychoterapię (online i stacjonarną).

O wysokim poziomie świadczonych usług najlepiej mówi zaproszenie DAR do organizacji,
w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie bezpłatnych studiów podyplomowe na kierunku doskonalenie kompetencji wychowawczych. Ich głównym celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci zostali przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmował zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składał się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Podstawą sukcesu Dolnośląskiej Akademii Rozwoju są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, czego dowodem jest prowadzenie kursów w formie e-learningu (część teoretyczna) i możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu zdawania egzaminu kończącego każdy kurs.

Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów oferowanych przez Akademię i zamów te, których potrzebujesz, lub „kup” sesje psychoterapeutyczne – nie pożałujesz.

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy będzie groziła sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Drogi kliencie – jeśli będziesz potrzebował fv – prosimy o informacje w dniu zakupu 🙂

Kontakt z DAR


Wybierz swojego
Nasi trenerzy

Mirosław Schön

Profilaktyka, Biznes, Kompetencje miękkie

Dorota Bialik

Edukacja i ewaluacja, Prawo, Kompetencje miękkie

Iwo Konopek

Biznes, Relacje, Kompetencje miękkie

Marcin Supranowicz

Biznes

Lidia Wasielak

Pedagogika specjalna

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Profilaktyka, Kompetencje miękkie

Elżbieta Strzemieczna

Praca socjalna, Opieka zastępcza, Kompetencje miękkie

Katarzyna Siejkowska

Praca socjalna

Beata Czapińska

Informatyka

Maria Rygielska

Psychologia

Bartłomiej Kazimierski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Anna Grząba-Lipka

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Agnieszka Dziedzic

Edukacja specjalna

Dominik Frister

Samoobrona i procedury reagowania

Monika Markiewicz

Prawo

Halina Doktór

Edukacja i ewaluacja


Nasze sukcesy
Certyfikaty i referencje

Jakość usług świadczonych przez Dolnośląską Akademię Rozwoju i Psychoterapii weryfikują zarówno niezależne instytucje sprawdzające, jak i – przede wszystkim – korzystający z nich: instytucje, firmy, osoby fizyczne. Poniżej wybrane certyfikaty i referencje wystawione DAR.