Dolnośląska Akademia Rozwoju to firma szkoleniowa zajmująca się doskonaleniem kompetencji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw. Jej misją jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez projektowanie szkoleń oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia kompetencji.

Dzięki kompetencjom zespołu i współpracowników i ich zaangażowaniu gwarantuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doskonałą jakość oferowanych usług. W swojej ofercie ma m.in. szkolenia dla placówek oświatowych, pracowników administracji publicznej, pracowników pomocy społecznej, personelu przedsiębiorstw, kursy z wielu obszarów – od pierwszej pomocy przedmedycznej po kursy kierownika kolonii – a także warsztaty dla dzieci i młodzieży – treningi alternatywnych form zachowań, które mają na celu zmianę agresywnych zachowań i profilaktykę uzależnień. Oferuje również psychoterapię (online i stacjonarną).

O wysokim poziomie świadczonych usług najlepiej mówi zaproszenie DAR do organizacji,
w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie bezpłątnych studiów podyplomowe na kierunku doskonalenie kompetencji wychowawczych. Ich głównym celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci zostali przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmował zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składał się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Podstawą sukcesu Dolnośląskiej Akademii Rozwoju są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, czego dowodem jest prowadzenie kursów w formie e-learningu (część teoretyczna) i możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu zdawania egzaminu kończącego każdy kurs.

Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów oferowanych przez Akademię i zamów te, których potrzebujesz, lub „kup” sesje psychoterapeutyczne – nie pożałujesz.

Kontakt z DAR