Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii to firma szkoleniowa zajmująca się doskonaleniem kompetencji pracowników sektora publicznego i przedsiębiorstw. Jej misją jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez projektowanie szkoleń oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia kompetencji.

Dzięki kompetencjom zespołu i współpracowników i ich zaangażowaniu gwarantuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doskonałą jakość oferowanych usług. W swojej ofercie ma m.in. szkolenia dla placówek oświatowych, pracowników administracji publicznej, pracowników pomocy społecznej, personelu przedsiębiorstw, kursy z wielu obszarów – od pierwszej pomocy przedmedycznej po kursy animatora czasu wolnego – a także warsztaty dla dzieci i młodzieży – treningi alternatywnych form zachowań, które mają na celu zmianę agresywnych zachowań i profilaktykę uzależnień. Oferuje również psychoterapię (online i stacjonarną).

O wysokim poziomie świadczonych usług najlepiej mówi zaproszenie DAR do organizacji,
w partnerstwie z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie bezpłatnych studiów podyplomowe na kierunku doskonalenie kompetencji wychowawczych. Ich głównym celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci zostali przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Program studiów obejmował zajęcia dydaktyczne, warsztaty oraz 20 godzin praktyk i składał się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat z pracy grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Podstawą sukcesu Dolnośląskiej Akademii Rozwoju są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, czego dowodem jest prowadzenie kursów w formie e-learningu (część teoretyczna) i możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu zdawania egzaminu kończącego każdy kurs.

Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów oferowanych przez Akademię i zamów te, których potrzebujesz, lub „kup” sesje psychoterapeutyczne – nie pożałujesz.

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy będzie groziła sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Drogi kliencie – jeśli będziesz potrzebował fv – prosimy o informacje w dniu zakupu 🙂

Kontakt z DAR