Mirosław Schön

Profilaktyka, Biznes, Kompetencje miękkie

Dorota Bialik

Edukacja i ewaluacja, Prawo, Kompetencje miękkie

Iwo Konopek

Biznes, Relacje, Kompetencje miękkie

Mirela Batog

Psychologia, psychoedukacja, kompetencje miękkie

Marcin Supranowicz

Biznes

Lidia Wasielak

Pedagogika specjalna

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Profilaktyka, Kompetencje miękkie

Elżbieta Strzemieczna

Praca socjalna, Opieka zastępcza, Kompetencje miękkie

Katarzyna Siejkowska

Praca socjalna

Beata Czapińska

Informatyka

Maria Rygielska

Psychologia

Bartłomiej Kazimierski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Anna Grząba-Lipka

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Agnieszka Dziedzic

Edukacja specjalna

Dominik Frister

Samoobrona i procedury reagowania

Monika Markiewicz

Prawo

Halina Doktór

Edukacja i ewaluacja