Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA ROZWOJU I PSYCHOTERAPII WE WROCŁAWIU OFERTA GRUP WSPARCIOWO-PSYCHOEDUKACYJNYCH

Start / Grupy wsparcia / DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA ROZWOJU I PSYCHOTERAPII WE WROCŁAWIU OFERTA GRUP WSPARCIOWO-PSYCHOEDUKACYJNYCH

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I

Oferta adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i wszystkich dorosłych, którzy chcą być świadomymi i kompetentnymi rodzicami, opiekunami, nauczycielami i wychowawcami.

Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych w/w grup oraz zmianę postaw wychowawczych na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, autorstwa Joanny Sakowskiej, opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich i świadomości intencji, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych wymagań i granic – rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wszystkich członków rodziny. Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.

OPIS PROGRAMU:

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

OBSZAR TEMATYCZNY:

Tematyka zajęć obejmuje naukę:

  • umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
  • stawiania jasnych granic i wymagań,
  • zachęcania dzieci do współpracy,
  • wspierania samodzielności dzieci,
  • rozwiązywania problemów i konfliktów.

Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. W tym podstawowym module uczestnicy poszerzają świadomość własnych celów wychowywania.

Dla rodziców/wychowawców uczestniczących w zajęciach zalecane są publikacje A. Faber, E. Mazlish m.in. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2006.

KOSZT:

150 zł / spotkanie od osoby.

Z uwagi na cykliczny charakter programu dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach.

PROWADZĄCA:

Obraz

mgr Lidia Wasielak – pedagog z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym dzieci i młodzieży. Specjalista z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii oraz trener kompetencji miękkich. Uczestnik Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławiu. Zawodowo związana z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym oraz własną działalnością terapeutyczną. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz wychowawców. Szkolny organizator rozwoju edukacji w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli. Pracuje z dziećmi z SPE, rodzicami i nauczycielami diagnozując i udzielając im pomocy w formie zajęć, konsultacji i porad. Twórcza, kreatywna, empatyczna i refleksyjna. Dba o rozwój własny oraz innych. Poszukuje efektywnych metod pracy z drugim człowiekiem i stąd jej udział w m.in. Szkole dla Rodziców i Wychowawców, Psychomotoryce Empowermentu, Czas na Uważność oraz wielu innych szkoleniach, które wzbogaciły jej warsztat pracy. Realizuje szkolenia m.in. w zakresie psychopedagogiki, kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacji interpersonalnej.