Praca w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i innych tego typu jednostkach to całe spektrum problemów, z którymi trzeba się codziennie mierzyć. Szkolenia organizowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju przygotowują do tego teoretycznie i praktycznie.

Poniżej znajduje się lista najchętniej wybieranych tematów szkoleń dla jednostek organizacyjnych pomocy społęeznej. Jeśli nie ma na niej poszukiwanego zagadnienia, skontaktuj się z biurem DAR.

Najchętniej wybierane tematy szkoleniowe dla pracowników WTZ, ŚDS, DPS, OPS

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób perfekcyjny zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zajęcia cechowała bardzo duża ilość ćwiczeń, nowatorskie podejście do tematu, a dodatkowym atutem była ich interaktywna forma. Program szkolenia został przedstawiony w sposób oryginalny i zmuszający do kreatywnego myślenia. Metodyka szkolenia w pełni spełniła oczekiwania naszych pracowników[…]. Zdecydowanie polecam współpracę z Dolnośląską Akademią Rozwoju i Psychoterapii wszystkim instytucjom, którym zależy na rozwoju swoich pracowników.”

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Najchętniej wybierane tematy szkoleniowe dla zespołów interdyscyplinarnych

„Oceniamy sposób prowadzenia szkolenia jako wysoce profesjonalny. […] Wiedza podczas szkolenia przekazywana była w sposób dostępny i zrozumiały dla uczestników. Prowadzący szkolenie odpowiadał dodatkowo na wszelkie pytania i wątpliwości uczestników pojawiające się w trakcie poruszanych na szkoleniu zagadnień”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

Przykładowe szkolenia dla komisji alkoholowych

„GOPS w Kostomłotach pozytywnie ocenia szkolenie zrealizowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju i Psychoterapii […]. Zarówno prowadzący jak i organizator szkolenia wykazał się dużym zaangażowaniem. Osoba prowadząca szkolenie w trafny sposób przekazała swoją wiedzę i doświadczenie. Z przyjemnością możemy polecić powyższą firmę do realizacji szkoleń”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Przykładowe szkolenia dla pracowników socjalnych i kuratorów sądowych