Oferta Akademii skierowana do placówek oświaty obejmuje zarówno tematykę, która może zainteresować kadrę pedagogiczną, jak i problemy istotne dla dyrektorów placówek oświaty i personelu administracyjno-finansowego. Poniżej znajduje się lista najchętniej wybieranych tematów szkoleń dla nauczycieli na Dolnym Śląsku – jeżeli nie ma na niej poszukiwanego zagadnienia, skontaktuj się z biurem DAR.

Najchętniej wybierane tematy szkoleń dla nauczycieli na Dolnym Śląsku:

Najchętniej wybierane tematy szkoleń dla dyrektorów i personelu

Egzamin ósmoklasisty – organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu

  • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
  • Przystosowanie warunków nauczania do zaleceń poradni
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna. Dziecko z cukrzycą
  • Budowanie wizerunku szkoły
  • Najnowsze zmiany w prawie oświatowym
  • oraz tematy wskazane wyżej najczęściej wybierane szkoleń dla nauczycieli z Dolnego Śląska

„Lekcja asertywności dzięki zaangażowaniu i autentyczności prowadzącego stała się przygodą w poznawaniu własnych praw i możliwości młodych ludzi, tak by z szacunkiem i w zgodzie z samym sobą komunikować się z innymi ludźmi. Dorosłym zaś warsztaty umożliwiły głębszy wgląd we własne relacje z dziećmi”.

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

szkolenia dla nauczycieli dolny śląsk

„Szkolenie świetne merytorycznie, bardzo dużo przykładów; prowadząca w prosty, przejrzysty i komunikatywny sposób objaśniła zagadnienia związane z RODO”.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie

certyfikowana szkoła trenerów

„Szkolenie przeprowadzone przez trenera spełniło oczekiwania szkoły i uczestniczących w nim rodziców. Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany, stosował różne metody, które angażowały wszystkich uczestników. Gratulujemy profesjonalizmu!”.

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie