Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowuje kursantów do działania w razie wszelkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ich samych oraz otaczających ich osób. Jest to wiedza niezwykle ważna m.in. dla nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży, pilotów wycieczek i przewodników, kierowców w ruchu pasażerskim itp.

Akademia organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte – na zlecenie, w miejscu i terminie uzgodnionym ze zlecającym. jeśli chcesz zamówić zamknięte szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej, skontaktuj się z biurem DAR.

Ramowy program szkolenia pierwszej pomocy

Szkolenie jest realizowane podczas jednego dnia i trwa 6 godzin dydaktycznych. Podczas zajęć
uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu ma okazję do przećwiczenia działań w praktyce dzięki wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu.

Program szkolenia

  • Podstawowe zasady, etapy udzielania pierwszej pomocy,
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS).
  • Zadławienie jako stan zagrożenia życia.
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u niemowląt i dzieci.
  • Rany, urazy, oparzenia, zatrucia.
  • Apteczka pierwszej pomocy.
  • Stany nagłe – zachorowania (zawał serca, udar mózgu, padaczka, omdlenie).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu bądź odwołania zajęć.

Koszt udziału w kursie otwartym: 189 zł

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej – zapisz się