Skorzystaj z promocji - tylko 6 grudnia kursy mikrolearningowe w cenie 20 zł

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Symbol zastępczy

Komunikacja alternatywna

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Komunikacja, relacje, emocje dla zespołu interdyscyplinarnego

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Kontrakt jako narzędzie pracy pracownika socjalnego/ kuratora – czyli praca z klientem SWOT i SMART

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Kontrola oświadczeń – dobre praktyki

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Mediacje – warsztat doskonalący umiejętności mediacyjne w pracy pracownika socjalnego/ kuratora

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Motywowanie uczestników ŚDS

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Nowoczesne metody resocjalizacji, czyli profilaktyka i redukcja w zakresie uzależnień i zachowań agresywnych

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Pierwsza pomoc przedmedyczna

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Podstawy pracy z rodziną przemocową – teoria wraz z implikacjami praktycznymi do pracy

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Pomoc społeczna, a osoba chora psychicznie

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Praca pracownika socjalnego i asystenta rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Praca w grupach roboczych

1790,00 2290,00 

Znajdź szkolenie

Droga do efektywnego szkolenia

Specjalnością Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii jest projektowanie i przeprowadzanie szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby klienta. Ich tematyka dotyczyć może zarówno tzw. miękkich kompetencji i rozwoju osobistego, jak i kwestii specjalistycznych (prawnych, marketingowych, sprzedażowych itd.), a zakres każdorazowo tworzą specjaliści i licencjonowani trenerzy z danej dziedziny. Oferta szkoleń DAR skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

Akademia organizuje m.in. szkolenia:

 • z tzw. kompetencji miękkich,
 • klasyczne i biznesowe,
 • z zakresu profilaktyki i terapii,
 • z zakresu rozwoju osobistego,
 • prawne i administracyjne (w tym z nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
 • z zakresu nowych funduszy UE,
 • z zakresu marketingu,
 • sprzedażowe.

Aby szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat, jego zakres jest precyzyjnie dobierany do potrzeb klienta. Tak pracujemy:

 • Kontakt z konsultantem – oczekiwania klienta dotyczące szkolenia.
 • Stworzenie planu szkolenia przez eksperta – przekazanie specjalistom wskazanych przez klienta tematów, by mogli opracować indywidualny program rozwojowy.
 • Spersonalizowana oferta.
 • Bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych – plan szkolenia zostaje dostosowany do wyników badania.
 • Szkolenie, w którym udział potwierdzają imienne certyfikaty uczestnictwa i którego uczestnicy otrzymują uzupełniające materiały szkoleniowe (z wyjątkiem nielicznych specyficznych tematów).
 • Potwierdzenie realizacji, by klient mógł podzielić się swoją opinią o szkoleniu i jego efektach i pomóc ulepszać usługi DAR.
 • Raport poszkoleniowy – podsumowanie szkolenia wraz ze wskazaniami do dalszego rozwoju umiejętności grupy.

Szkolenia przeprowadzane są u klienta (lub w miejscu przez niego wskazanym) albo w siedzibie Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii we Wrocławiu. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem przez nas konkretnego szkolenia, skontaktuj się z biurem DAR.