PROMOCJA na wakacje: kursy mikrolearningowe 100 zł za ścieżkę zamiast 500 zł!
Tylko od 25.6. do 31.8. Korzystaj!

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Symbol zastępczy

Sytuacje trudne

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Szkolenia kompetencyjne „ukryte – stacjonarne” dla sprzedawców alkoholu

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Szkolenia terenowe oraz z wykorzystaniem ukrytego klienta dla sprzedawców alkoholu

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Terapia ręki

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Terapia zajęciowa – cele i obszary działań

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Trening umiejętności społecznych

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Trudny klient

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ujednolicenie sposobu pracy z osobami agresywnymi/autoagresywnymi: konsekwencja, sposób karania i nagradzania

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Urzędowy savoir-vivre

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o pomocy społecznej

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – interpretacja i dobre praktyki

1790,00 2290,00 

Znajdź szkolenie

Droga do efektywnego szkolenia

Specjalnością Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii jest projektowanie i przeprowadzanie szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby klienta. Ich tematyka dotyczyć może zarówno tzw. miękkich kompetencji i rozwoju osobistego, jak i kwestii specjalistycznych (prawnych, marketingowych, sprzedażowych itd.), a zakres każdorazowo tworzą specjaliści i licencjonowani trenerzy z danej dziedziny. Oferta szkoleń DAR skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

Akademia organizuje m.in. szkolenia:

 • z tzw. kompetencji miękkich,
 • klasyczne i biznesowe,
 • z zakresu profilaktyki i terapii,
 • z zakresu rozwoju osobistego,
 • prawne i administracyjne (w tym z nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
 • z zakresu nowych funduszy UE,
 • z zakresu marketingu,
 • sprzedażowe.

Aby szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat, jego zakres jest precyzyjnie dobierany do potrzeb klienta. Tak pracujemy:

 • Kontakt z konsultantem – oczekiwania klienta dotyczące szkolenia.
 • Stworzenie planu szkolenia przez eksperta – przekazanie specjalistom wskazanych przez klienta tematów, by mogli opracować indywidualny program rozwojowy.
 • Spersonalizowana oferta.
 • Bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych – plan szkolenia zostaje dostosowany do wyników badania.
 • Szkolenie, w którym udział potwierdzają imienne certyfikaty uczestnictwa i którego uczestnicy otrzymują uzupełniające materiały szkoleniowe (z wyjątkiem nielicznych specyficznych tematów).
 • Potwierdzenie realizacji, by klient mógł podzielić się swoją opinią o szkoleniu i jego efektach i pomóc ulepszać usługi DAR.
 • Raport poszkoleniowy – podsumowanie szkolenia wraz ze wskazaniami do dalszego rozwoju umiejętności grupy.

Szkolenia przeprowadzane są u klienta (lub w miejscu przez niego wskazanym) albo w siedzibie Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii we Wrocławiu. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem przez nas konkretnego szkolenia, skontaktuj się z biurem DAR.