Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI NASTROJU I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Start / Grupy wsparcia / GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI NASTROJU I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Grupa przeznaczona jest dla osób w wieku (14-18 lat), które borykają się z różnego rodzaju zaburzeniami afektu, takimi jak: depresja, epizody depresyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub inne trudności związane z nastrojem, a także dla osób z obniżoną lub podwyższoną samooceną lub trudnościami w zakresie poczucia własnej wartości.

Grupa ma charakter zamknięty (max. 10 osób), spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 miesięcy i trwają 3h. Zapisanie się do grupy poprzedza indywidualne spotkanie z prowadzącym grupę wsparcia i określeniem OPT (Osobistego Planu Terapii), który dookreśla grupowy plan terapii. Wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w spotkaniach grupy.

Ta grupa jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz zdiagnozowane zaburzenia nastroju lub zaburzenia samooceny,
 • uczestniczysz lub uczestniczyłeś w terapii indywidualnej lub grupowej zaburzeń afektywnych,
 • podejrzewasz u siebie występowanie depresji lub innych zaburzeń nastroju, masz obniżoną samoocenę, masz trudności w dookreśleniu poczucia własnej wartości,
 • nie potrafisz uwierzyć w siebie, czujesz się źle sam ze sobą, trudno odnaleźć ci się w otaczającym świecie,
 • czujesz się samotny i chciałbyś uzyskać wsparcie od innych,
 • masz trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi lub prywatnymi w związku z nastrojem i poczuciem własnej wartości,
 • chciałbyś odzyskać radość z życia, pewność siebie i pozytywną samoocenę.

Dzięki grupie wsparcia:

 • uzyskasz pomoc terapeutyczną i emocjonalną w zakresie problemów z nastrojem i poczuciem własnej wartości,
 • poznasz innych ludzi, którzy borykają się z podobnymi trudnościami,
 • znajdziesz zrozumienie i wsparcie w odczuwanych trudnościach,
 • poznasz i nauczysz się mechanizmów związanych z zaburzonym nastrojem i poczuciem własnej wartości,
 • nauczysz się radzić sobie z nawracającymi trudnymi myślami i emocjami, odzyskasz wiarę w siebie i radość z życia,
 • zaczniesz budować pewność siebie, sprawczość, asertywność i motywację osobistą,
 • nauczysz się planować i realizować osobiste cele w życiu,
 • odkryjesz i wyćwiczysz skuteczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z trudnościami, które napotykasz.