Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii Zobacz

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Dla młodzieży

Start / Dla młodzieży

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Profilaktyka dla młodych

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii oferuje warsztaty profilaktyczne dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół średnich. Warsztaty prowadzą certyfikowani trenerzy profilaktyki z doświadczeniem w pracy z młodymi uczestnikami.

Przygotowując warsztaty dla młodych uczestników, trenerzy Akademii skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: profilaktyce agresji i uzależnień oraz inteligencji emocjonalnej. Ich wybór podyktowany jest wiedzą o tym, co sprawia młodzieży najwięcej trudności i które umiejętności są jej szczególnie przydatne w okresie nauki, dojrzewania, przygotowywania się do wejścia w dorosłe życie.

Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii

Treningi umiejętności społecznych w zakresie profilaktyki agresji i uzależnień

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące profilaktyki agresji i uzależnień prowadzone są z wykorzystaniem elementów treningu zastępowania agresji społecznie akceptowanymi i efektywnymi metodami komunikacji i z zastosowaniem podstawowych umiejętności społecznych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Treningi i warsztaty z obszaru inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna – w skrócie EI – jest zdolnością do rozpoznawania uczuć, zarówno własnych, jak i innych ludzi. Osoby z wysokim ilorazem EI potrafią się efektywnie komunikować, sprawnie motywować do działania i kierować emocjami innych, a dodatkowo osiągają większe sukcesy w pracy i życiu niż osoby o niskiej inteligencji emocjonalnej.

Treningi EI skupiają się na jej pięciu podstawowych elementach:

  • świadomości własnych emocji, czyli zdolność do ich rozpoznawania,
  • umiejętności zarządzania emocjami, czyli szybkim przywracaniu równowagi emocjonalnej, co wiąże się ze zdolnością kreatywnego radzenia sobie z niepowodzeniami i zmianami,
  • motywacji, czyli umiejętności kontroli emocji swoich i innych ludzi oraz zdolności wyciszania popędów i odkładania w czasie nagrody,
  • umiejętności rozpoznawania i zarządzania emocjami innych,
  • umiejętności zarządzania relacjami międzyludzkimi, czyli zdolności do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, zdolnościach przywódczych i interpersonalnych.

Warsztaty z IE są z powodzeniem stosowane jako warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Szczególnym powodzeniem cieszą się warsztaty z zarządzania emocjami swoimi i innych oraz warsztaty z empatii.

Skontaktuj się, żeby uzyskać więcej informacji lub uzgodnić termin przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z Twojej szkoły.