Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Kup szkolenie

Start / Kup szkolenie
Symbol zastępczy

Ujednolicenie sposobu pracy z osobami agresywnymi/autoagresywnymi: konsekwencja, sposób karania i nagradzania

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Urzędowy savoir-vivre

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o pomocy społecznej

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – interpretacja i dobre praktyki

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Warsztaty doskonalenie technik pracy

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Warsztaty poprawności językowej

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Wizerunek instytucji publicznych – świadomość, badania, strategia

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Wsparcie rodziny w ramach ustawy “Za Życiem”

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Współpraca i komunikacja jako elementy kluczowe w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Współpraca środowisk wychowawczych na płaszczyźnie wychowawczej – zwiększona rola szkoły w wychowaniu

1790,00 2290,00 
Symbol zastępczy

Wspomaganie młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie

1790,00 2290,00 

Znajdź szkolenie

Droga do efektywnego szkolenia

Specjalnością Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii jest projektowanie i przeprowadzanie szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby klienta. Ich tematyka dotyczyć może zarówno tzw. miękkich kompetencji i rozwoju osobistego, jak i kwestii specjalistycznych (prawnych, marketingowych, sprzedażowych itd.), a zakres każdorazowo tworzą specjaliści i licencjonowani trenerzy z danej dziedziny. Oferta szkoleń DAR skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

Akademia organizuje m.in. szkolenia:

 • z tzw. kompetencji miękkich,
 • klasyczne i biznesowe,
 • z zakresu profilaktyki i terapii,
 • z zakresu rozwoju osobistego,
 • prawne i administracyjne (w tym z nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
 • z zakresu nowych funduszy UE,
 • z zakresu marketingu,
 • sprzedażowe.

Aby szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat, jego zakres jest precyzyjnie dobierany do potrzeb klienta. Tak pracujemy:

 • Kontakt z konsultantem – oczekiwania klienta dotyczące szkolenia.
 • Stworzenie planu szkolenia przez eksperta – przekazanie specjalistom wskazanych przez klienta tematów, by mogli opracować indywidualny program rozwojowy.
 • Spersonalizowana oferta.
 • Bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych – plan szkolenia zostaje dostosowany do wyników badania.
 • Szkolenie, w którym udział potwierdzają imienne certyfikaty uczestnictwa i którego uczestnicy otrzymują uzupełniające materiały szkoleniowe (z wyjątkiem nielicznych specyficznych tematów).
 • Potwierdzenie realizacji, by klient mógł podzielić się swoją opinią o szkoleniu i jego efektach i pomóc ulepszać usługi DAR.
 • Raport poszkoleniowy – podsumowanie szkolenia wraz ze wskazaniami do dalszego rozwoju umiejętności grupy.

Szkolenia przeprowadzane są u klienta (lub w miejscu przez niego wskazanym) albo w siedzibie Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii we Wrocławiu. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem przez nas konkretnego szkolenia, skontaktuj się z biurem DAR.