Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Dla placówek oświaty

Symbol zastępczy

Podstawy skutecznej komunikacji w relacji nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Potęga motywacji – czyli co zrobić, aby się chciało

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Praca metodą projektu edukacyjnego

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w placówce ogólnodostępnej

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Praca z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz słuchu

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Praca z uczniem trudnym

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Prawa i obowiązki nauczyciela

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Procedury wprowadzania przez nauczyciela innowacji w nauczaniu

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

2790,00 3290,00 
Symbol zastępczy

Przystosowanie warunków nauczania do zaleceń poradni

2790,00 3290,00 

Znajdź szkolenie

Droga do efektywnego szkolenia

Specjalnością Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii jest projektowanie i przeprowadzanie szkoleń uwzględniających indywidualne potrzeby klienta. Ich tematyka dotyczyć może zarówno tzw. miękkich kompetencji i rozwoju osobistego, jak i kwestii specjalistycznych (prawnych, marketingowych, sprzedażowych itd.), a zakres każdorazowo tworzą specjaliści i licencjonowani trenerzy z danej dziedziny. Oferta szkoleń DAR skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

Akademia organizuje m.in. szkolenia:

 • z tzw. kompetencji miękkich,
 • klasyczne i biznesowe,
 • z zakresu profilaktyki i terapii,
 • z zakresu rozwoju osobistego,
 • prawne i administracyjne (w tym z nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych),
 • z zakresu nowych funduszy UE,
 • z zakresu marketingu,
 • sprzedażowe.

Aby szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat, jego zakres jest precyzyjnie dobierany do potrzeb klienta. Tak pracujemy:

 • Kontakt z konsultantem – oczekiwania klienta dotyczące szkolenia.
 • Stworzenie planu szkolenia przez eksperta – przekazanie specjalistom wskazanych przez klienta tematów, by mogli opracować indywidualny program rozwojowy.
 • Spersonalizowana oferta.
 • Bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych – plan szkolenia zostaje dostosowany do wyników badania.
 • Szkolenie, w którym udział potwierdzają imienne certyfikaty uczestnictwa i którego uczestnicy otrzymują uzupełniające materiały szkoleniowe (z wyjątkiem nielicznych specyficznych tematów).
 • Potwierdzenie realizacji, by klient mógł podzielić się swoją opinią o szkoleniu i jego efektach i pomóc ulepszać usługi DAR.
 • Raport poszkoleniowy – podsumowanie szkolenia wraz ze wskazaniami do dalszego rozwoju umiejętności grupy.

Szkolenia przeprowadzane są u klienta (lub w miejscu przez niego wskazanym) albo w siedzibie Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii we Wrocławiu. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem przez nas konkretnego szkolenia, skontaktuj się z biurem DAR.